STEAM TA'LIM TEXNOLOGIYASINING MATEMATIKA FANINI OʻQITISH JARAYONIDAGI AFZALLIKLARI VA KAMCHILIKLARI

Authors

  • Xoʻjamiyorov Bahrom Abdumalikovich

Keywords:

Kalit soʻzlar: STEAM - ta'lim texnologiyasi, STEAM ta'limining afzalliklari,tabiiy fanlar, matematika, yondashuv, munosabat, o‘qituvchi, o‘quvchi, kompetensiya, ko‘nikma.

Abstract

STEAM ta'lim texnologiyasining boshqa an'anaviy oʻqitish metodlaridan ustunligi shundaki, u oʻquvchilarning ilmiy tasavvurlarini aniq ravshan ma'lumotlar asosida boyitishga xizmat qiladi.

References

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenining 2019-yil 29-apreldagi “O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g’risida”gi PF-5712 – sonli farmoniQHMMB: 06/19/5712/3034-son29.04.2019 y.

Аверин С.А., Маркова В.А. STEAM-технологии в образовании: мода или реальность // Школьник в современном образовательном пространстве мегаполиса. 2017. С. 193-202.

Атмахова Л.Н. Проблема формирования исследовательских умений у детей школьного возраста // Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. 2009. № 5-3. С. 20-24.

Ахметжанова Г.В., Груздова И.В., Руденко И.В. Магистерская диссертация по педагогике: Тольятти: ТГУ, 2011. 70 с.

Воронина Л.В. Условия формирования исследовательских умений в процессе обучения математики // Педагогическое образование в России. 2015. № 9. С. 140-146.

Gladkova A.P. Maktabdan tashqari mashgʻulotlarda boshlangʻich maktab

oʻquvchilarining tadqiqot koʻnikmalarini shakllantirish jarayoni // Tarixiy va ijtimoiy-ma'rifiy fikr. 2012. № 4 (14). S. 91-94.

Grigorev D.V., Stepanov P.V. Maktab oʻquvchilarining darsdan tashqari

faoliyati. Uslubiy konstruktor: "Ta'lim" nashriyoti, 2014.223 b.

Dobrova V.V. Kuzatib boʻlmaydigan ob'ektlarni bilish usuli sifatida

modellashtirish // Davlat gumanitar universitetining xabarnomasi. 2015. 146-152-sonlar.

Published

2024-06-10

How to Cite

Xoʻjamiyorov Bahrom Abdumalikovich. (2024). STEAM TA’LIM TEXNOLOGIYASINING MATEMATIKA FANINI OʻQITISH JARAYONIDAGI AFZALLIKLARI VA KAMCHILIKLARI. Journal of New Century Innovations, 54(3), 142–145. Retrieved from https://newjournal.org/index.php/new/article/view/14779