MILLIY VA IJTIMOIY KURASHLAR DAVRI ADABIYOTIDA TO‘LAGAN XO‘JAMYOROVNING FAOLIYATI

Authors

  • Abdumo‘minova Ziyoda Sherzod qizi
  • M.B.Mamatkulova

Keywords:

Kalit so‘zlar: To‘lagan Xo‘jamyorov – Tavallo, Manifest, Yusuf Sayramiy, “Turon”, “Turkiston”, Obi Nazar mahallasi, “Mehnat daftarchasi”, “Sho‘royi islom”

Abstract

Annotatsiya: Ushbu maqolada ikki buyuk asr XIX va XX asrlar oralig‘idagi 50-60 yillik davr qadim va boy o‘zbek adabiyoti tarixida g‘oyat muhim ahamiyat kasb etganligi, “Adabiyot millat oynasi” (Avloniy) sifatida xalqimiz hayotida yuz bergan eng katta baxtsizlik o‘z mustaqilligini yo‘qotishi natijasida ko‘plab “millat yuragi”ning so‘nish sabablari, adabiyot davr voqealari ta’sirida g‘arblashishi, mazmun-mundarijasi kengayishi, davriy matbuot va teatrning paydo bolishi, an’anaviy she’riyat va u bilan bog‘liq timsollarga yangi mazmun kirib kelishi, bir so‘z bilan aytilganda zamonoviy realistik adabiyot maydonga kelganligi va bunda ko‘plab tarixchi olim, tilshunos, pedagoglar, jumladan To‘lagan Xo‘jamyorovning faoliyati ko’rsatib o’tilgan.

References

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

Begali Qosimov, Sharif Yusupov, Ulug‘bek Dolimov, Shuhrat Rizayev, Sunnat Axmedov., Milliy uyg‘onish davri o‘zbek adabiyoti – Toshkent: Ma’naviyat, 2004

Tavallo., Ravnaqul-islom – Toshkent: Fan, 1993

Published

2024-07-03

How to Cite

Abdumo‘minova Ziyoda Sherzod qizi, & M.B.Mamatkulova. (2024). MILLIY VA IJTIMOIY KURASHLAR DAVRI ADABIYOTIDA TO‘LAGAN XO‘JAMYOROVNING FAOLIYATI. Journal of New Century Innovations, 56(1), 35–37. Retrieved from https://newjournal.org/index.php/new/article/view/15488