VOLEYBOL O'RGANISH USULLARINING ASOSIY METODLARI

Authors

  • O‘zganboyev Dilyorbek Doniyorbek o'g'li

Keywords:

Kalit so’zlar: voleybol, chidamlilik, layoqatlilik, jismonioy mashqlar, pedagog, talabalar, Ta’lim dasturi va h.k.

Abstract

Annotatsiya. Voleybol o’yini nafaqat ko’ngilochar balki jismoniy faollikni oshiruvchi ta’limiy mashg’ulot ham hisoblanadi. Shu boisdan voleybol darslarini tashkil qilish va talabalarni ushbu o’yinni o’ynash darajasida yetarlicha raqobatbardosh va chidamli qilib tarbiyalash katta ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada voleybol o’yinini tashkil qilish va uni o’rganishda foydalaniladigan metodlar haqida batafsil bayon qilinadi.

References

Ayrapetyants L.R., Pulatov A.A., Isroilov Sh.X. Voleybol. // Oliy o‘quv yurtlari umumiy kurs talabalari uchun o‘quv qo‘llanma. –T., 2009. – 77 b.

Беляев А.В. Обучение технике игры в волейбол и её совершенствование. //Методическое пособие. – М.: “Олимпия”, 2008. – 54 с.

Бержо. Волейбол высщего уровня. // Автор перевода с французского языка Ю.Б.Чесноков. – М.: “Олимпия”, 2007. – 31 с.

Гарипов А.Т., Клещев Ю.Ю., Фомин Е.В. Скоростносиловая подготовка юных волейболисток. // Методические рекомендации. –М.: “ВФВ”, 2009. –45с.

Годик М.А. Физическая подготовка футболистов. –М.: ТерраСпорт, 2006.

Goncharova O.V., Qipchoqov B.B., Boltayev Z.B. Voleybol. –T.: “lider Press”

Published

2024-07-03

How to Cite

O‘zganboyev Dilyorbek Doniyorbek o’g’li. (2024). VOLEYBOL O’RGANISH USULLARINING ASOSIY METODLARI. Journal of New Century Innovations, 56(1), 48–50. Retrieved from https://newjournal.org/index.php/new/article/view/15515