QASHQADARYO-SURXONDARYO BAXSHICHILIK MAKTABINING O‘ZIGA XOS AN’ANALARI

Authors

  • Suvonova Ozoda

Keywords:

Kalit so’zlar: Doston, baxshi, shoir, epik janr, baxshichilik maktabi, an’ana, doston ijrochiligi, ichki ovoz, bo‘g‘iq ovoz, epik an’ana, repertuar, sujet, adabiy-nasriy.

Abstract

Anotatasiya: Doston ijrochiligida har bir baxshichilik maktabining oziga xos ananalari bolganligi kabi Qashqadaryo-Surxondaryo vohasida ham doston ijrochiligi an’analarining o‘ziga xos jihatlari shakillangan. Ushbu maktab vakillari va ularning repertuaridan o‘rin olgan dostonlar, doston ijrochiigi xususiyatlari bilan boshqa dostonchilik maktablaridan farq qiladi. Ushbu maqolada doston ijrochilik maktablari, jumladan Qashqadaryo-Surxondaryo doston ijrochilik an’analarining o‘ziga xos jihatlari ilmiy tahlil etilgan.

References

Islom Karimov. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. – Toshken: Ma’naviyat, 2008. – B. 31.

Islom Karimov. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent. Ma’naviyat, 2008. – B. 32-33.

Omonulla Madayev. O‘zbek xalq og‘zaki ijodi. Toshkent,

<>. 2010. 162-163, b.

Ibrohimov O. Xudoyeva G’. Musiqa Tarixi. Toshkent <> - 2018.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning

Xalqaro baxshichilik san’ati festivali ochilishiga bag‘ishlangan marosimdagi nutqi // Xalq so’zi gazetasi, 2019-yil, 7-aprel. – N68(72-98) son. – B.1.

Islom Karimov. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent” Ma’naviyat, 2008. – B.33.

Ibrohimov O. Xudoyeva G‘. Musiqa Tarixi. Toshkent - <> - 2018. 211. b.

Published

2024-07-09

How to Cite

Suvonova Ozoda. (2024). QASHQADARYO-SURXONDARYO BAXSHICHILIK MAKTABINING O‘ZIGA XOS AN’ANALARI. Journal of New Century Innovations, 56(1), 123–128. Retrieved from https://newjournal.org/index.php/new/article/view/15589