VODIY XUDUDLARIDA BAXSHICHILIK SAN’ATINI RIVOJLANTIRISH BOSQICHLARI

Authors

  • Suvonova Ozoda Shuhrat qizi

Keywords:

Kalit so’zlar: baxshi, doston, baxshichilik maktablari, qadriyat, ustoz-shogird an’anasi

Abstract

Mazkur maqola Respublikamiz vodiylarida baxshichilik san’atini targ’ib qilish va rivojlantirish bosqichlari va xalq og’zaki ijodining qadimiy an’analarini tiklash va milliy qadriyatlarimizni izchil rivojlantirish haqida so’z boradi.

References

Madayev O. Sobitova T. Xalq og’zaki poetik ijodi. – T.: «Sharq» NMAKBT,

Masharipova Z. O’zbek xalq og’zaki ijodi. – T.:2008, 24-40-betlar.

O’zbek folklori ocherklari. 1-jild. – T.: «Fan», 1988. 25-35-betlar

Boychechak. Qo’shiqlar. – T.: G’.G’ulom nomidagi Adabiyot va san`at nashriyoti, 1984.

Avezov S. Sanama janri tabiati va badiyati.- Toshkent.: Fan, 2008, -104

G’.Yu .Yunusov . Folklor jamoa ijrochiligi – Toshkent 2021 .

Published

2024-07-09

How to Cite

Suvonova Ozoda Shuhrat qizi. (2024). VODIY XUDUDLARIDA BAXSHICHILIK SAN’ATINI RIVOJLANTIRISH BOSQICHLARI. Journal of New Century Innovations, 56(1), 129–132. Retrieved from https://newjournal.org/index.php/new/article/view/15590