MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI TABIAT BILAN TANISHTIRISH MASALASI

Authors

  • Mustayeva Maftuna Odiljon qizi

Keywords:

Kalit so’zlar: tabiat, tabiat burchagi, yer maydonchasi, ekinzor, hayvonot, dunyosi, o’simliklar olami, xona o’simliklari.

Abstract

Annotatsiya: Maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarni tabiat bilan tanishtirish yo’llari va usullari hamda tabiat bilan uyg’unlik, tabiat va jamiyat o’rtasidagi bo’g’liqliklar aks ettirilgan.

References

Nargiza KAYUMOVA. “MAKTABGACHA PEDAGOGIKA” o’quv qo’llanma. NIZOMIY NOMLI TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI. Toshkent-2013

F. R. QODIROVA,SH. Q. TOSHPO'LATOVA,N. M.KAYUMOVA,M. N. A'ZAMOVA. “MAKTABGACHAPEDAGOGIKA” Darslik.TAFAKKUR" NASHRIYOTITOSHKENT – 2019.

Akramjonova, F. A. (2023). Maktabgacha ta’limda pedagog professiogrammasini tashkil etishning asosiy jarayonlari. Science and Education, 4(12), 481-485.

Ibrаgimоvа, D. R. (2024). ОʼQISHGА BОʼLGАN QIZIQISHNI ОSHIRISH, ОʼZLАSHTIRMАSLIKNI ОLDINI ОLUVCHI ОMIL SIFАTIDА. Results of National Scientific Research International Journal, 3(1), 194-200.

Oribboyeva, D. D. (2020). SOCIAL COMPETENCE AS AN INTEGRAL PART OF THE TEACHER'S PROFESSIONAL MATURITY. Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology, 2(11), 347-353.

Published

2024-05-15

How to Cite

Mustayeva Maftuna Odiljon qizi. (2024). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI TABIAT BILAN TANISHTIRISH MASALASI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 45(5), 123–126. Retrieved from https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13904