NERV SISTEMASINING KLINIK ANATOMIYASI VA FIZIOLOGIYASI

Authors

  • Suyunov Nozimjon Ramziddin o’g’li
  • Rustamjonov Abdulaziz Jaxongir o’g’li
  • Abdusamatova Iroda Ilhamovna

Keywords:

Kalit so’zlar: nerv sistemasi, neyron, akson, dentrit, somatik nerv sistemasi, avtonom nerv sistemasi, nerv fiziologiyasi, odingi miya, orqa miya.

Abstract

Annotatsiya: ushbu maqolada nerv sistemasining klinik anatomiyasi va fiziologiyasi haqida hamda neyronlar, akson va dentritlar hamda ularning vazifalari, somatik va avtonom nerv tizmlari, nerv sistemasining hosil bo’lish jarayoni hamda tibbiyotdagi ahamiyati haqida ma’lumot berilgan.

References

Anatomiya II jild (2018-yil): A.Ahmedov, O’.Mirsharapov, T.Sagatov, H.Rasulov 213-bet.

https://arxiv.uz/uz/documents/referatlar/psixologiya/nerv-sistemasining-fiziologiyasi

Published

2024-05-15

How to Cite

Suyunov Nozimjon Ramziddin o’g’li, Rustamjonov Abdulaziz Jaxongir o’g’li, & Abdusamatova Iroda Ilhamovna. (2024). NERV SISTEMASINING KLINIK ANATOMIYASI VA FIZIOLOGIYASI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 45(5), 34–37. Retrieved from https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13874

Most read articles by the same author(s)