BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARIDA ILMIY DUNYOQARASHNI SHAKLLANTIRISH USULLARI

Authors

  • Ramazonova Dilbar Bahriddin qizi
  • Qudratova Zilola Saidumarovna

Keywords:

Kalit so‘zlar: tafakkur, ilmiy dunyoqarash, mustaqil fikrlash,innovatsiya pedagog saviyasi.

Abstract

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida tabiat, jamiyat va tafakkur sohasidagi fanning barcha jabhalarida insoniyat tomonidan ming yillar davomida yaratilgan va to‘plangan bilimlardan hech bo‘lmaganda boshlang‘ich
ma`lumotlarga ega bo‘lmay turib, chinakam ilmiy dunyoqarashni shakllantirib bo‘lmasligi to‘g‘risida so‘z boradi.

References

Foydalanilgan adabiyotlar:

2017-2021- yillarda Oʻzbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta

ustuvor yoʻnalishi boʻyicha Harakatlar strategiyasi. Oʻzbekiston Respublikasi

Prezidentining 2017-yil.

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 -yil 11-iyuldagi “Oliy va

oʻrta maxsus ta’lim tizimiga boshqaruvning yangi tamoyillarini joriy etish choratadbirlari toʻgʻrisida”gi qarori.

“Pedagоgika”. Tоshkent, “Oʻqituvchi”, 2015 –yil.

M. Asqarova, M. Xayitboyev, M. S. Nishonov “Pedagogika”. Toshkent –

“Talqin” – 2008.

Published

2024-05-15

How to Cite

Ramazonova Dilbar Bahriddin qizi, & Qudratova Zilola Saidumarovna. (2024). BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARIDA ILMIY DUNYOQARASHNI SHAKLLANTIRISH USULLARI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 45(5), 104–107. Retrieved from https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13898